Zhineng Qigong is een meditatieve Chinese bewegingsleer ontwikkeld door dr. Pang Ming. Qigong betekent letterlijk ‘de kunde (gong) om met levensenergie (qi) om te gaan’. Zhi betekent wijsheid en Neng is bekwaamheid. Beoefenaars van Zhineng Qigong gebruiken actief bewustzijn om qi te mobiliseren en te transformeren in het lichaam, om zo hun gezondheid te verbeteren en te behouden.